OVER

In elke stad, gemeente of dorp wonen amateurkunstenaars.
Zij fotograferen, dansen, schrijven, zingen, spelen theater, maken beeldend werk, dj’en of maken muziek als lid van een muziekband of een fanfare.
Zij zijn gedreven bezig met hun passie en dat op zolder- en in werkkamers, in het lokale cultuurcentrum, de parochiezaal, bibliotheek of academie of in een zelfuitgeroepen repetitiekot.
Zij bruisen van goesting en willen zich creatief uiten.

En daar kan een lokaal ondersteunend amateurkunstenbeleid als onderdeel van het vrijetijdsbeleid in jouw stad of gemeente of als onderdeel van een regionaal samenwerkingsverband zeker bij helpen.
Bovendien is het recht op culturele ontplooiing van ieder individu een essentieel element van het sociaal contract tussen overheid en burger.

Steden en gemeenten kunnen dus een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de vrijetijds- en cultuurparticipatie van hun inwoners.
En dat het initiëren, stimuleren en faciliteren van initiatieven voor lokale amateurkunstenaars loont, daar mag je zeker van zijn. Het zorgt voor meer verbinding, een beter sociaal weefsel en meer contentement en welbevinden bij de beoefenaars, hun entourage én bij het lokale publiek. Met veel spelplezier, waardering en dankbaarheid tot gevolg. Dankzij de kansen die amateurkunstenaars lokaal krijgen, groeit een aantal ook door.

Op Vlaams niveau zijn er negen landelijke amateurkunstenorganisaties die dag en nacht in de weer zijn voor deze actieve cultuurbeoefenaars. Deze negen organisaties ondersteunen, met steun van belangenbehartiger De Federatie, de noden en behoeften van de amateurkunstensector.

Met de lokale verkiezingen in 2024 in het vooruitzicht – en bijgevolg verhoogde politieke aandacht – kroop de voltallige sector in de pen. De negen organisaties bundelden de krachten om tot drie concrete aanbevelingen te komen, die ze illustreren met een aantal good practices.
Hopelijk inspireert het jouw bestuur om het amateurkunstenbeleid verder aan te scherpen en structurele engagementen aan te gaan. Wij supporteren alvast voor een mooi samenspel met je lokale amateurkunstenaars met duurzame resultaten tot gevolg.

Een fijne ontdekkingstocht gewenst!