NODEN VAN KUNSTENAARS

De afgelopen jaren ontvingen amateurkunstenaars in verschillende steden en
gemeenten al lokale steun en kregen zij kansen, waarvoor dank.

De tevredenheid over de lokale omkadering is er op verschillende plekken zeker, maar helaas nog niet overal. De noden van amateurkunstenaars blijven dan ook groot. 1 op 5 amateurkunstenaars vraagt meer ondersteuning van de stad of gemeente. Vooral in groot- en centrumsteden.

→ Concreet ligt de nood van amateurkunstenaars bij:

  • creatieve vormingen (17%)
  • meer contact met andere kunstbeoefenaars (15%)
  • meer steun om alles betaalbaar te maken (12%)
  • in grootsteden: meer toegang tot geschikte infrastructuur (20%)