AMATEURKUNSTENSECTOR

De amateurkunstensector moedigt steden en gemeenten actief aan om na de verkiezingen amateurkunsten op te nemen in hun strategische meerjarenplannen en zeker ook in actieplannen cultuur, onderwijs en welzijn, die daar deel van uitmaken of een afgeleide van zijn.

Deze website en het memorandum op papier bieden je inspiratie om amateurkunsten een plek te geven in lokale toekomstige bestuursakkoorden.

2 miljoen amateurkunstenaars kiemen en groeien lokaal

Volgens onderzoek1 is bijna de helft van alle Vlamingen amateurkunstenaar. Maar liefst 44% van de plus 14-jarigen heeft een creatieve hobby. Schrijven, fotografie, dans, muziek maken, zingen, beeldende kunst, theater maken, film of een combinatie van meerdere disciplines. Individueel of in groep.
Amateurkunstenaars kiemen en groeien lokaal, in elke gemeente en stad, groot of klein.

Amateurkunstenaars geven glans aan de samenleving

Zij maken het leven niet alleen mooier, ze maken hun omgeving ook aangenamer; door bijvoorbeeld passie uit te stralen, door te leren van elkaar, door grenzen te verleggen of samen te ontspannen. Hun publieksbereik is enorm en bovendien is deze vrijetijdsbesteding economisch interessant. Dit alles maakt amateurkunsten, de kunstenaars én hun publiek een onmisbare schakel in het lokale weefsel. 65% van de beoefenaars toont zijn creatieve activiteiten aan anderen. Een derde geeft jaarlijks 250 tot 1.000 euro uit aan kunstbeoefening. Een vijfde spendeert meer dan 1.000 euro.

9 landelijke amateurkunstenorganisaties

De amateurkunstensector verenigt deze 9 landelijke amateurkunstenorganisaties:

in samenwerking met belangenbehartiger

met steun van

  1. Willekens, M., Van Hevele, E., De Baere, M., Siongers, J., & Lievens, J., 2020, Amateurkunstenonderzoek – Bevolkingsonderzoek amateurkunsten, Gent: vakgroep Sociologie – Universiteit Gent ↩︎